KYNOLOGICKÁ REVUECACIT & GRAND PRIX | BOXER | BOXER magazin | BOXER PUPPY | FENDER EDDA

CARLINO Fedner Edda | HUGO BOSS Fender Edda | CAPTAIN Fender Edda | ATA Fender Edda 

 EUS REGAT Fender Edda | CHARLES REGAT Fender Edda | K´NAPOLI FLOYD  Fender Edda

  FABRIZIO FLOYD  Fender Edda | URIEL Fender Edda

 

NAADAME
Fender Edda

PEDIGREE

VÝSTAVY/
AUSSTELLUNG/
EXPO

KONTAKT

LINKY

FENDER EDDA

 

 

 

Chov:

Jozef a Jana Šuster
Matejovec 452
916 16 Krajné
Slovensko

www.boxer.sk  edda@dogsk.sk

 

Maj:
Peter Kusý    
Piešťanská 67/67    
922 31 Sokolovce

jamesbox.sk@gmail.com

JAMES BOX

 

 

 

 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768